Skip to content

Ändringar i Bingo schema

Från och med den 9:e Januari kommer vi och minska på närvaron av CM i chatten. Detta innebär tyvärr även att det blir mindre chattspel. Nya tiderna är: 17:00 – 19:30. Vi börjar i Silver rummet 17:00 – 18:00 för att därefter förflytta oss till Platina rummet 18:00 – 19:30.

Denna förändring är tillfälligt, och vi räknar med att vara tillbaka med ordinarie spelschema när vi har ordnat upp med spelregleringen och ökat aktiviteten.

Published inUncategorized

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *